Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tymczasowa czarna lista adresów IP

Wyświetlanie listy adresów IP, które zostały wykryte jako źródło ataków i dodane do czarnej listy w celu zablokowania połączenia przez określony czas (do 1 godz.). Pokazywany jest adres IP, który został zablokowany.

Powód zablokowania

Wyświetlanie informacji na temat typu udaremnionego ataku z danego adresu (np. „atak ze skanowaniem portów TCP”).

Limit czasu

Wyświetlanie godziny i daty wygaśnięcia adresu na czarnej liście.

Usuń/Usuń wszystkie

Usuwanie adresu IP z tymczasowej czarnej listy przed wygaśnięciem wpisu lub natychmiastowe usuwanie wszystkich adresów z czarnej listy.

Dodaj wyjątek

Dodawanie wybranego adresu IP jako wyjątku zapory do funkcji filtrowania IDS.