Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Serwer

Zostanie wyświetlona lista komponentów, które można włączać lub wyłączać przy użyciu suwakaMODULE_ENABLED. Aby skonfigurować ustawienia danego elementu, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Ochrona antywirusowa

Zabezpiecza system przed szkodliwymi atakami, sprawdzając pliki, pocztę e-mail i komunikację internetową.

Ochrona przed spamem

Obejmuje liczne mechanizmy (lista RBL, lista DNSBL, sygnatury, sprawdzanie reputacji, analiza zawartości, reguły, ręczne umieszczanie na białej/czarnej liście) służące uzyskaniu maksymalnej skuteczności wykrywania zagrożeń związanych z pocztą e-mail.

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Analizowanie treści przychodzących wiadomości e-mail pod kątem adresów URL do stron służących do ataków typu „phishing”.

Wyłączenia automatyczne

Wykrywa krytyczne aplikacje serwerowe i pliki serwerowych systemów operacyjnych, po czym automatycznie dodaje je do listy wyłączeń. Ta funkcjonalność ogranicza do minimum ryzyko potencjalnych konfliktów i zwiększa ogólną wydajność serwera, gdy jest na nim uruchomione oprogramowanie mające na celu wykrycie zagrożenia.

Klaster

Konfigurowanie i aktywowanie klastra ESET.

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony suwak MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może obniżyć poziom ochrony serwera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony suwak MODULE_DISABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Działanie wyłączonego komponentu zostanie przywrócone.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Import/eksport ustawień

Umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.

Ustawienia zaawansowane

Można dostosować ustawienia i opcje do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia zaawansowane z dowolnego miejsca w programie, należy nacisnąć klawisz F5.