Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane HIPS

Poniższe opcje są przydatne podczas debugowania i analizowania działania aplikacji:

Sterowniki zawsze mogą być ładowane

Wybrane sterowniki zawsze mogą być ładowane, bez względu na skonfigurowany tryb filtrowania, chyba że zostaną wyraźnie zablokowane przez regułę użytkownika. Sterowniki wyszczególnione na tej liście mogą być ładowane zawsze, niezależnie od trybu filtrowania HIPS, chyba że zostaną wyraźnie zablokowane przez regułę ustaloną przez użytkownika. Można dodać nowy sterownik oraz edytować lub usunąć wybrany sterownik na liście.


note

Jeśli sterowniki dodane przez użytkownika ręcznie nie mają być uwzględniane, należy kliknąć opcję Resetuj. Ta opcja może być przydatna, gdy użytkownik dodał kilka sterowników i nie chce usuwać ich z listy ręcznie.

Zapisuj w dzienniku informacje o wszystkich zablokowanych operacjach

Wszystkie zablokowane operacje zostaną zarejestrowane w dzienniku systemu HIPS.

Powiadamiaj o zmianach w uruchamianych aplikacjach

Wyświetla powiadomienie na pulpicie za każdym razem, gdy aplikacja jest dodawana lub usuwana z listy aplikacji wykonywanych przy uruchamianiu systemu.