Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uruchom aplikację

Przy użyciu tego zadania można zaplanować uruchomienie aplikacji zewnętrznej.

Plik wykonywalny — wybierz plik wykonywalny z drzewa katalogów, kliknij przycisk przeglądania (...)  albo wpisz ścieżkę ręcznie.

Folder roboczy— podaj folder roboczy aplikacji. Wszystkie pliki tymczasowe tworzone przez aplikację wskazaną w polu Plik wykonywalny będą zapisywane w tym katalogu.

Parametry— podaj parametry wiersza polecenia dla aplikacji (opcjonalnie).