Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strefy

Strefa reprezentuje kolekcję adresów sieciowych, które tworzą jedną logiczną grupę adresów IP, przydatną, gdy trzeba ponownie użyć tego samego zestawu adresów w wielu regułach. Każdemu adresowi w danej grupie przypisane są podobne reguły zdefiniowane centralnie dla całej grupy. Jednym z przykładów takiej grupy jest Strefa zaufana. Strefa zaufana reprezentuje grupę adresów sieciowych, które nie są w żaden sposób blokowane przez zaporę.

Kliknij przycisk Dodaj, wpisz Nazwę i Opis nowej strefy, a następnie dodaj zdalny adres IP w polu Adres komputera zdalnego (IPv4/IPv6, zakres, maska).