Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dostawca WMI

Windows Management Instrumentation (WMI) to stosowane przez firmę Microsoft wdrożenie technologii Web-Based Enterprise Management (WBEM), która jest inicjatywą branżową mającą na celu opracowanie standardowej technologii uzyskiwania dostępu do informacji związanych z zarządzaniem w środowisku korporacyjnym.

Więcej informacji na temat usługi WMI można znaleźć pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384642(v=vs.85).aspx.

Dostawca WMI ESET

Celem dostawcy WMI ESET jest umożliwienie zdalnego monitorowania produktów firmy ESET w środowisku korporacyjnym bez konieczności stosowania specjalnego oprogramowania lub narzędzi firmy ESET. Udostępniając podstawowe informacje na temat produktu i jego stanu oraz dane statystyczne za pośrednictwem usługi WMI, znacząco zwiększamy możliwości administratorów korporacyjnych w zakresie monitorowania produktów firmy ESET.

Administratorzy mogą monitorować stan produktów firmy ESET, korzystając z różnych metod uzyskiwania dostępu za pośrednictwem usługi WMI (wiersz polecenia, skrypty i narzędzia firm trzecich do monitorowania środowisk korporacyjnych).

Bieżąca implementacja umożliwia uzyskiwanie dostępu w trybie tylko do odczytu do podstawowych informacji dotyczących produktu, zainstalowanych funkcji oraz ich stanu ochrony, a także statystyk poszczególnych skanerów i plików dzienników produktu.

Dostawca WMI umożliwia korzystanie ze standardowej infrastruktury WMI w systemie Windows oraz z narzędzi do odczytywania stanu produktu oraz dzienników produktu.