Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Microsoft Windows Update

Aktualizacje systemu Windows obejmują ważne rozwiązania potencjalnie niebezpiecznych luk w zabezpieczeniach oraz podnoszą ogólny poziom bezpieczeństwa komputera. Z tego powodu konieczne jest instalowanie aktualizacji systemu Microsoft Windows, gdy tylko stają się dostępne. Program ESET Mail Security powiadamia o brakujących aktualizacjach zgodnie z poziomem określonym przez użytkownika. Dostępne są następujące poziomy:

Brak aktualizacji— żadne aktualizacje systemu nie będą proponowane do pobrania.

Aktualizacje opcjonalne— proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie niskim lub wyższym.

Aktualizacje zalecane— proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie zwykłym lub wyższym.

Ważne aktualizacje— proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie „ważne” lub wyższym.

Aktualizacje krytyczne— proponowane będzie tylko pobranie aktualizacji krytycznych.

Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Po sprawdzeniu stanu serwera aktualizacji pojawi się okno Aktualizacje systemu. Informacje o aktualizacjach systemu mogą nie być dostępne natychmiast po zapisaniu zmian.