Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia aktualizacji

Ta sekcja określa informacje o źródle aktualizacji, na przykład dotyczące używanych serwerów aktualizacji oraz danych uwierzytelniających dla tych serwerów.


note

Poprawność pobierania aktualizacji zależy od prawidłowego wprowadzenia wszystkich parametrów aktualizacji. Jeśli używana jest zapora, należy się upewnić, że nie blokuje ona programowi ESET dostępu do Internetu (na przykład komunikacji HTTP).

arrow_up_businessPodstawowa
arrow_up_businessProfile
arrow_up_businessAktualizacje
arrow_down_businessOpcje połączenia
arrow_down_businessKopia dystrybucyjna aktualizacji