Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaplanowane zadanie — aktualizacja

Aby można było aktualizować program przy użyciu dwóch serwerów aktualizacji, konieczne jest utworzenie dwóch różnych profili aktualizacji. Jeśli nie powiedzie się pobieranie plików aktualizacji w ramach pierwszego profilu, program automatycznie przełączy się na drugi. Takie rozwiązanie jest odpowiednie na przykład dla notebooków, które zwykle korzystają z serwera aktualizacji w sieci lokalnej, ale ich właściciele często łączą się z Internetem poprzez inne sieci. Jeśli w takiej sytuacji próba aktualizacji przy użyciu pierwszego profilu nie powiedzie się, automatycznie zostanie użyty drugi profil w celu pobrania plików aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET.


example

Poniższe kroki umożliwiają wykonanie zadania edycji istniejącego elementu Regularna aktualizacja automatyczna.

1.Na ekranie głównym Harmonogram wybierz zadanie Aktualizacja o nazwie Regularna aktualizacja automatyczna i kliknij opcję Edytuj. Zostanie otwarty kreator konfiguracji.

2.Ustaw opcję uruchamiania zadania harmonogramu i wybierz jedną z poniższych opcji określających częstotliwość, aby zdefiniować czas uruchamiania zaplanowanego zadania.

3.Jeśli nie chcesz, aby zadanie było wykonywane, gdy komputer jest zasilany z baterii (np. gdy działa na zasilaniu awaryjnym), kliknij przełącznik obok opcji Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii.

4.Wybierz profil aktualizacji do użycia oraz działanie, które zostanie podjęte w przypadku niepowodzenia zaplanowanego zadania.

5.Aby zatwierdzić zadanie, kliknij przycisk Zakończ.