Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Cofanie aktualizacji

Po kliknięciu opcji Cofanie zmian należy z menu rozwijanego wybrać okres, w którym aktualizacje bazy danych silnika detekcji i modułów programu będą wstrzymane.

Wybranie opcji Do odwołania umożliwia odroczenie regularnych aktualizacji na czas nieokreślony do czasu ręcznego przywrócenia funkcji aktualizacji. Wybór tej opcji nie jest zalecany, ponieważ wiąże się ona z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Baza danych silnika detekcji jest przywracana do najstarszej przechowywanej wersji i zapisywana w postaci migawki w systemie plików lokalnego komputera.