Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienia na pulpicie

Można skonfigurować sposób obsługi alertów o zagrożeniach i powiadomień systemowych (takich jak powiadomienia o pomyślnych aktualizacjach) w programie ESET Mail Security. Można tu też ustawić Czas trwania wyświetlania i Przezroczystość w obszarze powiadomień Windows (ta opcja dotyczy tylko systemów operacyjnych obsługujących takie powiadomienia).

Z menu rozwijanego Minimalna szczegółowość zdarzeń do wyświetlenia można wybrać stopień ważności alertów i powiadomień. Dostępne są następujące opcje:

Diagnostyczne— rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Informacyjne— rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Ostrzeżenia— rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.

Błędy— rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.

Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych.

W polu W systemach z wieloma użytkownikami wyświetlaj powiadomienia na ekranie tego użytkownika można wskazać użytkownika, który będzie otrzymywać powiadomienia dotyczące systemu i innych kwestii w środowisku umożliwiającym równoczesne połączenie wielu użytkownikom. Zazwyczaj taką osobą jest administrator systemu lub administrator sieci. Ta opcja jest szczególnie przydatna w przypadku serwerów terminali, pod warunkiem, że wszystkie powiadomienia systemowe są wysyłane do administratora.

Zezwalaj na wyświetlanie powiadomień na ekranie — powiadomienia będą wyświetlane na ekranie i będą dostępne za pomocą kombinacji Alt+Tab.