Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienia

Powiadomienia na pulpicie i porady w dymkach mają charakter informacyjny i nie wymagają działań ze strony użytkownika. Są one wyświetlane w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu. Szczegółowe opcje, takie jak czas wyświetlania powiadomienia i przezroczystość okien, można zmodyfikować poniżej.

Włączenie opcji Nie wyświetlaj powiadomień przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym umożliwia blokowanie wszystkich powiadomień, które nie są interaktywne.

Wyświetlaj powiadomienia o pomyślnej aktualizacji

Po pomyślnym ukończeniu aktualizacji zostanie wyświetlone powiadomienie w oknie powiadomień.

Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach pocztą e-mail

Należy włączyć tę funkcję, aby uaktywnić powiadomienia e-mail.

Powiadomienia aplikacji

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie powiadomień aplikacji, należy kliknąć pozycję Edytuj.