Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przedziały czasu

Przedziały czasu są używane w regułach kontroli dostępu do urządzeń, pozwalając ograniczyć czas ich stosowania. Można utworzyć przedział czasu, a następnie wybrać go podczas dodawania nowych reguł lub modyfikowania istniejących (parametr Przedział czasu). Umożliwia to zdefiniowanie typowych przedziałów czasu (np. godziny robocze, weekend itp.) i wielokrotne korzystanie z nich bez konieczności ponownego definiowania przedziału w odniesieniu do każdej reguły. Przedział czasu powinien być możliwy do stosowania w przypadku odpowiednich rodzajów reguł obsługujących funkcję kontroli na podstawie czasu.