Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie przy uruchamianiu

Domyślnie przeprowadzane jest automatyczne sprawdzenie plików podczas uruchamiania systemu (zalogowania użytkownika) oraz po pomyślnej aktualizacji modułu. To skanowanie jest zależne od ustawień w sekcji Konfiguracja harmonogramu i zadania.

Opcje skanowania podczas uruchamiania systemu są częścią zadania zaplanowanego Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu.

Aby zmodyfikować ustawienia skanowania przy uruchamianiu, należy przejść do opcji Narzędzia > Harmonogram, wybrać jedno z zadań w obszarze Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (zalogowanie użytkownika lub aktualizacja modułów), a następnie kliknąć opcję Edytuj. Należy skorzystać z kreatora, gdzie w ostatnim kroku będzie można zmodyfikować szczegółowe opcje ustawienia Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu.