Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Nośniki wymienne

Program ESET Mail Security udostępnia funkcję automatycznego skanowania nośników wymiennych (CD, DVD, USB). Ten moduł pozwala na skanowanie włożonego lub podłączonego nośnika. Dzięki temu administrator komputera może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z nośników wymiennych z niepożądaną zawartością.

Czynność do wykonania po włożeniu nośnika wymiennego

Możliwość wybrania czynności, która zostanie wykonana po włożeniu lub podłączeniu nośnika wymiennego (CD/DVD/USB) do komputera.

Nie skanuj— nie zostaną wykonane żadne czynności, a okno Podłączono nowe urządzenie zostanie zamknięte.

Automatyczne skanowanie urządzeń— włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu na żądanie.

Pokaż opcje skanowania— powoduje otwarcie sekcji Nośniki wymienne w ustawieniach.

Po włożeniu nośnika wymiennego pojawi się następujące okno dialogowe:

Skanuj teraz — powoduje rozpoczęcie skanowania nośnika wymiennego.

Skanuj później— skanowanie nośnika wymiennego zostanie odłożone.

Ustawienia — powoduje otwarcie opcji Ustawienia zaawansowane.

Zawsze używaj wybranej opcji— po wybraniu tej opcji, gdy nośnik wymienny zostanie włożony po raz kolejny, wykonana zostanie ta sama czynność.

Ponadto program ESET Mail Security zapewnia funkcję Kontrola dostępu do urządzeń, która umożliwia definiowanie reguł dotyczących używania urządzeń zewnętrznych na danym komputerze. Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcji Kontrola dostępu do urządzeń można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do urządzeń.