Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced zapewnia kolejną warstwę zabezpieczeń, wykorzystując zaawansowaną technologię ESET opartą na chmurze do wykrywania nowych, nigdy wcześniej niespotykanych typów zagrożeń. Jest to usługa płatna, natomiast podobna do ESET LiveGrid®. ESET LiveGuard Advanced daje przewagę w postaci ochrony przed możliwymi konsekwencjami spowodowanymi nowymi zagrożeniami. Kiedy usługa ESET LiveGuard Advanced wykryje podejrzany kod lub zachowanie, zapobiega dalszemu działaniu danego elementu, tymczasowo umieszczając go w obszarze kwarantanny ESET LiveGuard Advanced.

Podejrzana próbka (plik lub wiadomość e-mail) zostaje przesłana do rozwiązania ESET w chmurze, gdzie serwer ESET LiveGuard Advanced analizuje ją przy użyciu najnowocześniejszych silników detekcji szkodliwego oprogramowania. Po umieszczeniu plików lub wiadomości e-mail w kwarantannie usługi ESET LiveGuard Advanced program ESET Mail Security oczekuje na wyniki z serwera ESET LiveGuard Advanced.

Po ukończeniu analizy program ESET Mail Security odbiera raport z podsumowaniem działania przeanalizowanej próbki. Jeśli okazała się ona nieszkodliwa, zostaje zwolniona z kwarantanny w usłudze ESET LiveGuard Advanced — w przeciwnym wypadku pozostaje w kwarantannie. Jeśli wystąpił fałszywy alarm, a użytkownik ma pewność, że plik lub wiadomość e-mail nie stanowi zagrożenia, może ręcznie zwolnić element z kwarantanny w usłudze ESET LiveGuard Advanced przed odebraniem przez program ESET Mail Security wyników analizy z serwera ESET LiveGuard Advanced.

Wyniki analizy próbek wiadomości e-mail w usłudze ESET LiveGuard Advanced są przesyłane zazwyczaj w ciągu kilku minut. Domyślny interwał oczekiwania jest ustawiony na 5 minut. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy wyniki analizy z usługi ESET LiveGuard Advanced nie nadejdą w czasie zdefiniowanym interwałem, wiadomość zostaje zwolniona. Interwał można zmienić na preferowany przez użytkownika (w zakresie od 5 do 60 minut, w odstępach 1-minutowych).

edtd

Funkcja ESET LiveGuard Advanced jest widoczna w programie ESET Mail Security bez względu na stan jej aktywacji. Bez licencji usługa ESET LiveGuard Advanced pozostanie nieaktywna. Licencją ESET LiveGuard Advanced można zarządzać z poziomu serwera ESET PROTECT, natomiast aktywację licencji należy przeprowadzić w konsoli ESET PROTECT za pomocą polityki.

Po aktywowaniu usługi ESET LiveGuard Advanced na serwerze ESET LiveGuard Advanced zostanie utworzony profil użytkownika usługi ESET LiveGuard Advanced. W tym profilu będą zapisywane wszystkie wyniki analizy ESET LiveGuard Advanced próbek przesłanych przez program ESET Mail Security.

Aby korzystać z funkcji ESET LiveGuard Advanced, należy spełnić następujące wymagania:

ESET Mail Security zarządzanie za pomocą rozwiązania ESET PROTECT

Program ESET Mail Security aktywowany za pomocą licencji ESET LiveGuard Advanced

Włączona funkcja ESET LiveGuard Advanced w programie ESET Mail Security za pomocą polityki ESET PROTECT

Po spełnieniu tych wymagań można w pełni korzystać z usługi ESET LiveGuard Advanced oraz ręcznie przesyłać pliki próbek do analizy w usłudze ESET LiveGuard Advanced.