Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET RMM

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania (między innymi na komputerach stacjonarnych, serwerach i urządzeniach mobilnych) za pośrednictwem zainstalowanego lokalnie agenta, do którego dostawca usługi zarządzania może uzyskać dostęp.

Włącz funkcję RMM

Włączanie funkcji Zdalne monitorowanie i zarządzanie. Do korzystania z narzędzia RMM są wymagane uprawnienia administratora.

Tryb działania

Wybierz tryb działania funkcji RMM z menu rozwijanego:

Tylko bezpieczne operacje –Jeśli chcesz włączyć interfejs RMM dla operacji bezpiecznych i tylko do odczytu

Wszystkie operacje –jeśli chcesz włączyć interfejs RMM dla wszystkich operacji

Metoda autoryzacji

Wybierz metodę autoryzacji funkcji RMM z menu rozwijanego:

Brak — nie będzie wykonywane sprawdzanie ścieżki aplikacji, program ermm.exe będzie można uruchamiać z dowolnej aplikacji

Ścieżka aplikacji — określanie aplikacji, która będzie mogła uruchamiać program ermm.exe

Instalacja domyślna programu ESET Mail Security zawiera plik ermm.exe w lokalizacji ESET Mail Security (ścieżka domyślna c:\Program Files\ESET\ESET Mail Security). Program ermm.exe wymienia dane z dodatkiem RMM, który komunikuje się z agentem RMM połączonym z serwerem RMM.

ermm.exe — narzędzie wiersza polecenia opracowane przez firmę ESET, które umożliwia zarządzanie produktami Endpoint i komunikację z dowolnym dodatkiem RMM.

Dodatek RMM — aplikacja innej firmy działająca lokalnie na komputerze z systemem Windows i produktem Endpoint. Dodatek opracowano pod kątem komunikacji z określonym agentem RMM (np. wyłącznie Kaseya) i programem ermm.exe.

Agent RMM — aplikacja innej firmy (np. Kaseya) działająca lokalnie na komputerze z systemem Windows i produktem Endpoint. Agent komunikuje się z dodatkiem RMM i serwerem RMM.

Serwer RMM — uruchomiony jako usługa na serwerze innej firmy. Obsługiwane są systemy RMM firm Kaseya, Labtech, Autotask, Max Focus i Solarwinds N-able.

Więcej informacji na temat narzędzia ESET RMM w ESET Mail Security można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.

Wtyczki ESET Direct Endpoint Management do rozwiązań RMM innych firm

Serwer RMM działa jako usługa na serwerze innej firmy. Więcej informacji można znaleźć w następujących podręcznikach online użytkownika ESET Direct Endpoint Management:

Wtyczka ESET Direct Endpoint Management do ConnectWise Automate

Wtyczka ESET Direct Endpoint Management do DattoRMM

ESET Direct Endpoint Management do Solarwinds N-Central

ESET Direct Endpoint Management do NinjaRMM