Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Obiekty docelowe skanowania konsoli zarządzania ESET

Funkcja ta umożliwia programowi ESET PROTECT użycie właściwych obiektów docelowych (skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie i skanowania środowiska Hyper-V) podczas uruchamiania zadania klienta Skanowanie serwera na serwerze z programem ESET Mail Security. Ustawienie ESET PROTECT — obiekty docelowe skanowania jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano agenta ESET Management Agent. W przeciwnym razie jest wyszarzone.

Po włączeniu funkcji Generuj listę obiektów docelowych program ESET Mail Security tworzy listę dostępnych obiektów docelowych skanowania. Ta lista jest generowana okresowo, zgodnie z ustalonym okresem aktualizacji.


note

Po pierwszym włączeniu opcji Generuj listę obiektów docelowych program ESET PROTECT będzie potrzebował na utworzenie listy około połowy wyznaczonego okresu aktualizacji. Jeśli na przykład opcja Okres aktualizacji ma wartość 60 minut, program ESET PROTECT uzyska listę obiektów docelowych skanowania po około 30 minutach. Jeżeli program ESET PROTECT ma utworzyć listę szybciej, należy ustawić niższą wartość okresu aktualizacji. Później można ją zwiększyć.

Gdy program ESET PROTECT uruchamia zadanie klienta Skanowanie serwera, korzysta z tej listy i wyświetla monit o wybranie obiektów docelowych skanowania środowiska Hyper-V na tym konkretnym serwerze.