Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista znanych certyfikatów

Można dostosować działanie programu ESET Mail Security w odniesieniu do określonych certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) oraz zapamiętać czynności wybierane w przypadku, gdy w obszarze trybu filtrowania protokołów SSL/TLS wybrany jest Tryb interaktywny. Można skonfigurować wybrany certyfikat lub dodać certyfikat z adresu URL lub pliku.

Po przejściu do okna Dodaj certyfikat należy kliknąć pozycję Adres URL lub Plik, a następnie określić adres URL certyfikatu lub wskazać lokalizację pliku certyfikatu. Poniższe pola zostaną automatycznie wypełnione danymi z certyfikatu:

Nazwa certyfikatu — nazwa certyfikatu.

Wystawca certyfikatu — nazwa podmiotu, który utworzył certyfikat.

Podmiot certyfikatu— pole to służy do identyfikacji podmiotu związanego z kluczem publicznym przechowywanym w polu podmiotu klucza publicznego.

Czynność dostępu

Automatycznie — aby zezwolić na stosowanie zaufanych certyfikatów i aby pytać o niezaufane.

Zezwól lub Blokuj — aby zezwolić/zablokować komunikację zabezpieczoną certyfikatem bez względu na jego poziom zaufania.

Pytaj — aby po wykryciu określonego certyfikatu był wyświetlany monit.

Czynność skanowania

Automatycznie — skanowanie w trybie automatycznym oraz pytanie w trybie interaktywnym.

Skanuj lub Ignoruj — skanowanie lub ignorowanie komunikacji zabezpieczanej przez ten certyfikat.

Pytaj — wyświetlanie monitu po wykryciu określonego certyfikatu.