Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Filtrowanie protokołów

Ochrona protokołów aplikacji przed szkodliwym oprogramowaniem jest realizowana przy użyciu technologii skanowania ThreatSense, w której połączono wiele zaawansowanych metod wykrywania szkodliwego oprogramowania. Filtrowanie protokołów odbywa się automatycznie, niezależnie od przeglądarki internetowej i programu pocztowego. Gdy filtrowanie protokołów zostanie włączone, program ESET Mail Security będzie sprawdzać komunikację opartą na protokole SSL/TLS (Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TLS).

Włącz filtrowanie zawartości protokołów aplikacji

W przypadku wyłączenia filtrowania protokołów należy pamiętać, że opcja ta ma wpływ na wiele komponentów programu ESET Mail Security (ochronę dostępu do stron internetowych, ochronę protokołów poczty e-mail i ochronę przed atakami typu „phishing”), które po jej wyłączeniu nie będą zapewniać pełnego zestawu funkcji.

Wyłączone aplikacje

Aby wyłączyć z filtrowania zawartości komunikację prowadzoną przez określone aplikacje korzystające z sieci, należy zaznaczyć je na liście. Komunikacja prowadzona przez te aplikacje za pośrednictwem protokołów HTTP/POP3 nie będzie sprawdzana pod kątem obecności zagrożeń. Przy użyciu tej opcji można wyłączyć z filtrowania protokołów określone aplikacje. Kliknij opcje Edytuj i Dodaj, aby wybrać plik wykonywalny z listy aplikacji i wyłączyć go z filtrowania protokołów.


important

Stosowanie tej opcji jest zalecane tylko w przypadku aplikacji, które działają nieprawidłowo, gdy ich komunikacja jest sprawdzana.

Wyłączone adresy IP

Umożliwia wyłączenie określonych adresów zdalnych z filtrowania protokołów. Adresy IP z tej listy zostaną wyłączone z filtrowania zawartości protokołów. Komunikacja z tymi adresami prowadzona za pośrednictwem protokołów HTTP/POP3/IMAP nie będzie sprawdzana pod kątem obecności zagrożeń.


important

Zalecamy użycie tej opcji tylko w przypadku adresów, o których wiadomo, że są godne zaufania.

Kliknij opcje Edytuj i Dodaj, aby określić adres IP, zakres adresów lub podsieć, do których zostanie zastosowane wyłączenie. Gdy wybrana jest opcja Wprowadź wiele wartości, można dodać wiele adresów IP oddzielonych wierszami, przecinkami lub średnikami. W przypadku włączenia opcji wielokrotnego wyboru adresy będą wyświetlane na liście wyłączonych adresów IP.


note

Ta opcja przydatna, gdy filtrowanie protokołów powoduje problemy ze zgodnością.