Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona sieci

Zarządzaj ochroną sieci, kliknij Edytuj, aby dodać nową lub zmodyfikować istniejącą:

Znane sieci — skonfiguruj ręcznie, wybierając kolejno: Konfiguracja zaawansowana > Ochrona sieci > Ustawienia podstawowe > Znane sieci > Edytuj

Strefy — skonfiguruj ręcznie, wybierając kolejno: Konfiguracja zaawansowana > Ochrona sieci > Ustawienia podstawowe > Strefy > Edytuj