Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Znane sieci

W przypadku korzystania z komputera, który często łączy się z sieciami publicznymi lub sieciami poza normalną siecią służbową, zaleca się sprawdzenie wiarygodności nowych sieci, z którymi nawiązywane jest połączenie. Po zdefiniowaniu sieci ESET Mail Security może rozpoznać zaufane sieci (domowe/biurowe) przy użyciu różnych parametrów sieci skonfigurowanych w funkcji Identyfikacja sieci.

Komputery często wchodzą do sieci z adresami IP podobnymi do zaufanej sieci. W takich przypadkach ESET Mail Security może uznać nieznaną sieć za zaufaną (sieć domowa/biurowa). Zaleca się korzystanie z Uwierzytelniania sieciowego, aby uniknąć tego typu sytuacji.

Gdy karta sieciowa jest podłączona do sieci lub jej ustawienia sieciowe są ponownie konfigurowane, ESET Mail Security przeszuka znaną listę sieci w poszukiwaniu rekordu pasującego do nowej sieci. Jeśli identyfikacja sieci i uwierzytelnianie sieci (opcjonalnie) są zgodne, sieć zostanie oznaczona jako połączona w tym interfejsie.

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna znana sieć, konfiguracja identyfikacji sieci utworzy nowe połączenie sieciowe w celu zidentyfikowania sieci przy następnym połączeniu z nią. Domyślnie nowe połączenie sieciowe korzysta z typu ochrony sieci publicznej

Okno dialogowe Wykryto nowe połączenie sieciowe wyświetli monit o wybranie typu ochrony między siecią publiczną, domową lub biurową lub Użyj ustawienia systemu Windows. Jeśli karta sieciowa jest połączona ze znaną siecią, a sieć ta jest oznaczona jako sieć domowa lub biurowa, podsieci lokalne karty zostaną dodane do strefy zaufanej.

Typ ochrony nowych sieci

Wybierz, która z następujących opcji: Użyj ustawienia systemu Windows, Zapytaj użytkownika lub Oznacz jako publiczne jest domyślnie używana w nowych sieciach. Po wybraniu opcji Użyj ustawień systemu Windows okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, a sieć, z którą nawiązano połączenie, zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z ustawieniami systemu Windows. Spowoduje to, że niektóre funkcje (na przykład udostępnianie plików i pulpit zdalny) staną się dostępne z nowych sieci.

Znane sieci można skonfigurować ręcznie w oknie Edytor znanych sieci.