Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zasady ochrony przed atakami brute force

Reguły ochrony przed atakami brute force umożliwiają tworzenie, edytowanie i wyświetlanie reguł dla przychodzących i wychodzących połączeń sieciowych. Wstępnie zdefiniowanych reguł nie można edytować ani usuwać.

Utwórz nową regułę, kliknij Dodaj nową regułę ochrony przed atakami brute force lub Edytuj zaznaczone wpisy.

W tym oknie dostępny jest przegląd istniejących reguł Ochrony przed atakami brute force.

Nazwa

Nazwa reguły podana przez użytkownika lub wybrana automatycznie.

Włączono

Wyłączenie tego przełącznika spowoduje, że reguła pozostanie na liście, ale nie będzie stosowana.

Czynność

Określona przez regułę czynność (Zezwól lub Nie zezwalaj), która ma zostać wykonana, gdy spełnione są warunki.

Protokół

Protokół komunikacyjny, który ta reguła sprawdzi.

Profil

Dla poszczególnych profili można konfigurować i stosować reguły własne.

Maksymalna liczba prób

Maksymalna dozwolona liczba prób powtórzenia ataku do momentu zablokowania adresu IP i dodania go do czarnej listy.

Okres przechowywania czarnej listy (min)

Ustawia czas wygaśnięcia adresu z czarnej listy. Domyślny czas zliczania liczby prób wynosi 30 minut.

Źródłowy adres IP

Lista adresów IP, zakresów lub podsieci. W przypadku wielu adresów należy oddzielić je przecinkami.

Strefy źródłowe

Umożliwia dodanie w tym miejscu wstępnie zdefiniowanej lub utworzonej strefy z zakresem adresów IP, klikając przycisk Dodaj.