Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona dokumentów

Funkcja Ochrona dokumentów pozwala na skanowanie dokumentów pakietu Microsoft Office przed ich otwarciem, a także skanowanie plików automatycznie pobieranych przez program Internet Explorer (np. elementów Microsoft ActiveX). Oprócz ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym dostępna jest również ochrona dokumentów. Opcję tę można wyłączyć, aby zwiększyć wydajność systemu na komputerach, na których nie znajduje się dużo dokumentów programu Microsoft Office.

Zintegruj z systemem

Ta opcja zwiększa skuteczność ochrony dokumentów pakietu Microsoft Office (nie jest wymagana w zwykłych warunkach).

Parametry technologii ThreatSense

Modyfikowanie parametrów funkcji Ochrona dokumentów.


note

Funkcja ta jest aktywowana przez aplikacje używające interfejsu Microsoft Antivirus API (np. Microsoft Office w wersji 2000 lub wyższej albo Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej).