Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączone komunikaty i stany

Komunikaty wymagające potwierdzeń

Umożliwia wyświetlenie listy komunikatów wymagających potwierdzeń, z której można wybrać elementy do wyświetlenia.

Ustawienia stanów aplikacji

Umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania stanu na stronie Monitorowanie w menu głównym.