Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Diagnostyka

Diagnostyka umożliwia wykonywanie zrzutów pamięci w przypadku awarii aplikacji związanych z procesami oprogramowania firmy ESET (na przykład ekrn). Jeśli aplikacja ulega awarii, generowany jest zrzut pamięci. Może to pomóc programistom w usuwaniu błędów i eliminowaniu rozmaitych ESET Mail Security problemów.

Należy kliknąć menu rozwijane obok pozycji Typ zrzutu i wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

Wyłącz — wybranie tej opcji powoduje wyłączenie tej funkcji.

Mini (domyślna) — umożliwia zarejestrowanie najmniejszego zbioru użytecznych informacji, które mogą być pomocne w wykryciu przyczyny nieoczekiwanej awarii aplikacji. Ten rodzaj pliku zrzutu jest przydatny, gdy ilość wolnego miejsca na dysku jest ograniczona. Jednak ze względu na niewielką ilość zawartych w nim informacji analiza jego zawartości może nie wystarczyć do wykrycia błędów, które nie były bezpośrednio spowodowane przez wątek działający w chwili wystąpienia problemu.

Pełny — umożliwia zarejestrowanie całej zawartości pamięci systemu, gdy aplikacja nieoczekiwanie przestanie działać. Pełny zrzut pamięci może zawierać dane z procesów, które były uruchomione w trakcie jego tworzenia.

Katalog docelowy

Katalog, w którym po wystąpieniu awarii zostanie zapisany zrzut pamięci.

Otwórz folder diagnostyki

Kliknij pozycję Otwórz, aby otworzyć ten katalog w nowym oknie Eksploratora Windows.

Utwórz zrzut diagnostyczny

Kliknij pozycję Utwórz, aby utworzyć pliki zrzutu diagnostycznego w katalogu docelowym.

arrow_up_businessZaawansowane zapisywanie w dzienniku