Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Serwer proxy

W dużych sieciach lokalnych komputery mogą być połączone z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. W takim przypadku trzeba zdefiniować opisane tu ustawienia — w przeciwnym razie program nie będzie mógł być automatycznie aktualizowany. W programie ESET Mail Security ustawienia serwera proxy są dostępne w dwóch sekcjach okna Ustawienia zaawansowane (F5):

1.Ustawienia zaawansowane (F5) > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia > Serwer proxy HTTP. To ustawienie ma zastosowanie do danego profilu aktualizacji i jest zalecane na komputerach przenośnych, które często pobierają moduły różnych lokalizacjach.

2.Ustawienia zaawansowane (F5) > Narzędzia > Serwer proxy — określenie serwera proxy na tym poziomie powoduje zdefiniowanie globalnych ustawień serwera proxy dla całego programu ESET Mail Security. Parametry wprowadzone w tym miejscu są używane przez wszystkie moduły, które nawiązują połączenie z Internetem.

Aby określić ustawienia serwera proxy na tym poziomie, należy włączyć przełącznik Użyj serwera proxy, a następnie wprowadzić adres serwera proxy w polu Serwer proxy oraz jego numer portu — w polu Port.

Serwer proxy wymaga uwierzytelniania

Jeśli komunikacja sieciowa za pośrednictwem serwera proxy wymaga uwierzytelniania, należy włączyć tę opcję oraz uzupełnić pola Nazwa użytkownika i Hasło.

Wykryj serwer proxy

Kliknięcie przycisku Wykryj spowoduje automatyczne wykrycie i wprowadzenie ustawień serwera proxy. Zostaną skopiowane parametry określone w programie Internet Explorer.


note

Ta funkcja nie umożliwia automatycznego pobierania danych uwierzytelniania (nazwy użytkownika i hasła) — trzeba je wprowadzić ręcznie.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny

Jeśli w produkcie skonfigurowano korzystanie z serwera proxy HTTP, ale serwer ten jest niedostępny, produkt pominie go i będzie się łączyć bezpośrednio z serwerami firmy ESET.