Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator klastrów — Instalacja węzłów

W przypadku instalowania oprogramowania na komputerze zdalnym podczas inicjowania klastra ESET kreator będzie próbować znaleźć pakiet instalatora w katalogu %ProgramData%\ESET\ESET Security\Installer. Jeśli pakiet instalacyjny nie zostanie tam znaleziony, zostanie wyświetlony monit o wskazanie lokalizacji pliku instalatora.

cluster_product_install_ready


note

Jeśli użytkownik podejmie próbę skorzystania z automatycznej instalacji zdalnej na węźle o innej architekturze (32-bitowej, a nie 64-bitowej), zostanie to wykryte i pojawi się monit o wykonanie instalacji ręcznej.

cluster_product_install_progress

Po prawidłowym skonfigurowaniu klastra ESET będzie on widoczny na stronie Ustawienia > Serwer jako włączony.


note

Jeśli na niektórych węzłach zainstalowano starszą wersję programu ESET Mail Security, zostanie wyświetlone powiadomienie o wymaganiu zainstalowania najnowszej wersji na tych komputerach. Aktualizacja programu ESET Mail Security może spowodować automatyczne ponowne uruchomienie komputerów.

cluster_installed_correctly

Można również sprawdzić jego obecny stan na stronie stanu klastra (Narzędzia > Klaster).