Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator klastrów — Ustawienia konfiguracji klastra

Należy zdefiniować tryb dystrybucji certyfikatu oraz wybrać opcję instalowania produktu w węzłach.

Dystrybucja certyfikatu

Automatyczna zdalna — certyfikat zostanie zainstalowany automatycznie.

Ręczna — kliknij przycisk Wygeneruj i wybierz folder, w którym przechowywane będą certyfikaty. Utworzony zostanie certyfikat główny oraz certyfikat dla każdego z węzłów, w tym dla tego (komputera lokalnego), z którego konfigurujesz klaster ESET. Aby zarejestrować certyfikat na komputerze lokalnym, kliknij przycisk Tak.

Instalacja produktu na innych węzłach

Automatyczna zdalna — program ESET Mail Security zostanie automatycznie zainstalowany na każdym z węzłów (pod warunkiem, że ich systemy operacyjne mają taką samą architekturę).

Ręczna — ręczna instalacja produktu ESET Mail Security (na przykład gdy na niektórych z węzłów zainstalowany jest system operacyjny o innej architekturze).

Wypchnięcie licencji do węzłów, na których nie aktywowano produktu

Po wybraniu tej opcji oprogramowanie ESET Security automatycznie aktywuje rozwiązania firmy ESET zainstalowane w węzłach bez licencji.


note

Aby utworzyć klaster ESET z mieszanymi architekturami systemów operacyjnych (32- i 64-bitowymi), program ESET Mail Security należy zainstalować ręcznie. Używane systemy operacyjne zostaną wykryte podczas kolejnych kroków i informacja ta zostanie wyświetlona w oknie dziennika.