Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator klastrów — Ustawienia klastra

Należy zdefiniować nazwę klastra i wprowadzić dane dotyczące sieci (jeśli jest to wymagane).

Nazwa klastra

Wprowadź nazwę klastra i kliknij przycisk Dalej.

Port nasłuchu — domyślny port to 9777

Jeśli port 9777 jest już używany w środowisku sieciowym, wprowadź nieużywany port o innym numerze.

Otwórz port w zaporze systemu Windows

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, zostanie utworzona reguła w zaporze systemu Windows.