Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skaner wiersza polecenia

Jako alternatywę dla eShell można uruchomić Skaner na żądanie ESET Mail Security za pomocą wiersza poleceń oraz programu ecls.exe znajdującego się w folderze instalacyjnym.

Poniżej znajduje się lista parametrów i przełączników:

Opcje:

/base-dir=FOLDER

załaduj moduły z folderu

/quar-dir=FOLDER

poddaj FOLDER kwarantannie

/exclude=MASK

wyłącz MASKĘ zgodności plików ze skanowania

/subdir

skanuj podfoldery (domyślnie)

/no-subdir

nie skanuj podfolderów

/max-subdir-level=LEVEL

maksymalny podpoziom folderów w ramach folderów do przeskanowania

/symlink

uwzględniaj łącza symboliczne (domyślnie)

/no-symlink

pomijaj łącza symboliczne

/ads

skanuj alternatywne strumienie danych (domyślnie)

/no-ads

nie skanuj alternatywnych strumieni danych

/log-file=FILE

zapisuj wyniki w PLIKU

/log-rewrite

zastąp plik wyników (domyślnie — dołącz)

/log-console

rejestruj wyniki w konsoli (domyślnie)

/no-log-console

nie rejestruj wyników w konsoli

/log-all

zapisuj również informacje o niezainfekowanych plikach

/no-log-all

nie zapisuj informacji o niezainfekowanych plikach (wartość domyślna)

/aind

pokaż wskaźnik aktywności

/auto

skanuj i automatycznie lecz wszystkie lokalne dyski

Opcje skanera:

/files

skanuj pliki (domyślnie)

/no-files

nie skanuj plików

/memory

skanuj pamięć

/boots

skanuj sektory startowe

/no-boots

nie skanuj sektorów startowych

/arch

skanuj archiwa (domyślnie)

/no-arch

nie skanuj archiwów

/max-obj-size=SIZE

skanuj tylko pliki mniejsze niż ROZMIAR MB (wartość domyślna 0 = brak ograniczenia)

/max-arch-level=LEVEL

maksymalny podpoziom archiwów w ramach archiwów (zagnieżdżenie archiwów) do przeskanowania

/scan-timeout=LIMIT

skanuj archiwa z maksymalnym LIMITEM sekund

/max-arch-size=SIZE

skanuj tylko pliki z archiwum, jeśli są mniejsze niż ROZMIAR (wartość domyślna 0 = brak ograniczenia)

/max-sfx-size=SIZE

skanuj tylko pliki z archiwum samorozpakowującego, jeśli są mniejsze niż ROZMIAR MB (wartość domyślna 0 = brak ograniczenia)

/mail

skanuj pliki poczty (domyślnie)

/no-mail

nie skanuj plików poczty e-mail

/mailbox

skanuj skrzynki pocztowe (domyślnie)

/no-mailbox

nie skanuj skrzynek pocztowych

/sfx

skanuj archiwa samorozpakowujące (domyślnie)

/no-sfx

nie skanuj archiwów samorozpakowujących

/rtp

skanuj programy spakowane (domyślnie)

/no-rtp

nie skanuj programów pakujących w czasie wykonywania

/unsafe

skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych aplikacji

/no-unsafe

nie skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych aplikacji (domyślnie)

/unwanted

skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji

/no-unwanted

nie skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji (domyślnie)

/suspicious

skanuj pod kątem podejrzanych aplikacji (domyślnie)

/no-suspicious

nie skanuj pod kątem podejrzanych aplikacji

/pattern

używaj sygnatur (domyślnie)

/no-pattern

nie używaj sygnatur

/heur

włącz heurystykę (domyślnie)

/no-heur

wyłącz heurystykę

/adv-heur

włącz zaawansowaną heurystykę (domyślnie)

/no-adv-heur

wyłącz zaawansowaną heurystykę

/ext-exclude=EXTENSIONS

wyłącz ze skanowania ROZSZERZENIA oddzielone dwukropkami

/clean-mode=MODE

używaj TRYBU leczenia zainfekowanych obiektów

Dostępne są następujące opcje:

none (domyślnie) — automatyczne leczenie nie nastąpi.

standard — w tym trybie program ecls.exe podejmie próbę automatycznego wyleczenia lub usunięcia zainfekowanych plików.

strict — program ecls.exe spróbuje automatycznie wyleczyć lub usunąć zainfekowane pliki bez interwencji użytkownika (nie zostaniesz poinformowany przed usunięciem plików).

rigorous — program ecls.exe usunie pliki bez próby leczenia niezależnie od tego, czym jest plik.

delete — program ecls.exe usunie pliki bez próby leczenia, ale powstrzyma się od usuwania wrażliwych plików, takich jak pliki systemowe Windows.

/quarantine

skopiuj zainfekowane pliki (jeśli zostały wyleczone) do Kwarantanny (uzupełnia akcję wykonywaną podczas leczenia)

/no-quarantine

nie kopiuj zainfekowanych plików do kwarantanny

Opcje ogólne:

/help

pokaż pomoc i zakończ

/version

pokaż informacje o wersji i zakończ

/preserve-time

zachowaj znacznik czasowy ostatniego dostępu

Kody zakończenia:

0

nie znaleziono zagrożenia

1

zagrożenie zostało wykryte i usunięte

10

niektórych plików nie można przeskanować (mogą stanowić zagrożenia).

50

znaleziono zagrożenie

100

błąd (kody zakończenia większe niż 100 oznaczają, że plik nie został przeskanowany i nie można go uznać za wyleczony)