ESET Mail Security – funkcie produktu a roly Exchange servera

Pomocou nasledujúcej tabuľky môžete zistiť, ktoré funkcie sú dostupné pre každú podporovanú verziu Microsoft Exchange Servera a jeho roly. ESET Mail Security sprievodca inštaláciou kontroluje počas inštalácie vaše prostredie a po dokončení inštalácie produktu ESET Mail Security budete mať k dispozícii len tie funkcie, ktoré sú v danom prostredí podporované.

Verzia Exchange servera a rola servera

Antispamová ochrana

Antiphishingová ochrana

Pravidlá

Ochrana prenosu e-mailov

Manuálna kontrola databáz e-mailových schránok

Ochrana databáz e-mailových schránok

Microsoft Exchange Server 2007 (viaceré roly)

Microsoft Exchange Server 2007 (Edge)

Microsoft Exchange Server 2007 (Hub)

Microsoft Exchange Server 2007 (Mailbox)

Microsoft Exchange Server 2010 (viaceré roly)

Microsoft Exchange Server 2010 (Edge)

Microsoft Exchange Server 2010 (Hub)

Microsoft Exchange Server 2010 (Mailbox)

Microsoft Exchange Server 2013 (viaceré roly)

Microsoft Exchange Server 2013 (Edge)

Microsoft Exchange Server 2013 (Mailbox)

Microsoft Exchange Server 2016 (Edge)

Microsoft Exchange Server 2016 (Mailbox)

Microsoft Exchange Server 2019 (Edge)

Microsoft Exchange Server 2019 (Mailbox)

Windows Small Business Server 2011 SP1