Wstęp

Ten przewodnik ma na celu pomoc w optymalnym korzystaniu z programu ESET Mail Security. Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych okien programu, naciśnij klawisz F1 na klawiaturze, gdy dane okno jest otwarte. Zostanie wyświetlona strona pomocy dotycząca bieżącego okna programu.

Terminologia stosowana w tym podręczniku jest oparta na nazwach parametrów programu ESET Mail Security w celu zapewnienia spójności oraz uniknięcia pomyłek. Używany jest też zestaw identycznych symboli do wyróżniania szczególnie ważnych tematów.


UWAGA

Uwagi stanowią krótkie spostrzeżenia. Można je pominąć, lecz mogą również zawierać cenne informacje dotyczące określonych funkcji lub łącza do podobnych tematów.

 


WAŻNE

Zagadnienia te wymagają uwagi czytelnika i pomijanie ich nie jest zalecane. Zawierają one istotne informacje niemające krytycznego znaczenia.

 


OSTRZEŻENIE

Kluczowe informacje, które należy przeczytać ze szczególną uwagą. Ostrzeżenia mają na celu zapobieganie potencjalnie szkodliwym pomyłkom. Tekst w tej sekcji należy przeczytać ze zrozumieniem, ponieważ dotyczy on bardzo istotnych ustawień systemowych i ryzykownych czynności.

 


PRZYKŁAD

To jest przykład zastosowania danej funkcji, pomagający zrozumieć jej przeznaczenie.

 

Jeżeli zobaczysz następujący element w prawym górnym rogu strony pomocy, wskazuje on nawigację po oknach graficznego interfejsu użytkownika ESET Mail Security. Użyj tych wskazówek, aby przejść do okna opisywanego na danej stronie pomocy.

Otwórz ESET Mail Security
Kliknij pozycję Konfiguracja > Serwer > Konfiguracja skanowania w usłudze OneDrive > Zarejestruj

gui_click

 

Konwencje formatowania:

Oznaczenie

Znaczenie

Pogrubiona czcionka

Nagłówki sekcji, nazwy funkcji lub elementy interfejsu użytkownika (np. przyciski).

Pochylona czcionka

Elementy zastępcze dla informacji podawanych przez użytkownika. Na przykład nazwa pliku lub ścieżka oznacza, że użytkownik wpisuje rzeczywistą ścieżkę lub nazwę pliku.

Czcionka Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze exlink

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do wspomnianych tematów lub zewnętrznych stron internetowych. Hiperłącza są wyróżnione przy użyciu niebieskiego koloru i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog systemowy, w którym przechowywane są programy zainstalowane w systemie Windows lub innym.

Strony pomocy online programu ESET Mail Security są podzielone na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Odpowiednie informacje można znaleźć, przeglądając spis treści stron pomocy. Możesz też użyć funkcji wyszukiwania tekstu, wpisując słowa lub frazy.