Ciele kontroly v ERA/ESMC

Táto funkcia umožňuje nástroju ESET Security Management Center používať ciele kontroly (Manuálnej kontroly databáz e-mailových schránok a Kontroly Hyper-V) pri spustení úlohy pre klienta Kontrola servera na serveri s nainštalovaným produktom ESET Mail Security. Nastavenie cieľov kontroly v rámci nástroja ERA/ESMC je dostupné len v prípade, že máte nainštalovaného ESET Management Agenta, v opačnom prípade bude táto možnosť nedostupná.

Ak povolíte Generovanie zoznamu cieľov, ESET Mail Security vytvorí zoznam dostupných cieľov kontroly. Tento zoznam je vytváraný v pravidelných intervaloch na základe zadaného Intervalu aktualizácie.


Poznámka:

Po prvom použití funkcie Generovať zoznam cieľov počkajte približne polovicu z času zadaného pre Interval aktualizácie. Napríklad, ak je Interval aktualizácie nastavený na 60 minút, vytvorenie zoznamu cieľov kontroly bude trvať nástroju ESMC približne 30 minút. Ak potrebujete zostaviť zoznam cieľov skôr, nastavte menšiu dobu aktualizácie. Dobu aktualizácie môžete kedykoľvek zvýšiť.

Ak chce nástroj ESET Security Management Center spustiť úlohu pre klienta Kontrola servera, vytvorí zoznam a umožní vám vybrať ciele Kontroly Hyper-V pre daný server.