Deaktivace grafického rozhraní na terminálovém serveru

V této kapitole popisujeme, jak deaktivovat grafické rozhraní (GUI) programu ESET Mail Security pro uživatele přihlášené na terminálovém serveru.

Za normálních okolností se grafické rozhraní (GUI) ESET Mail Security spustí při každém přihlášení uživatele na terminálový server. Toto je většinou nežádoucí, pokud se jedná o terminálový server a běžné uživatele, kteří nemají mít přístup k programu ESET Mail Security a jeho nastavení. Pokud chcete vypnout GUI pro terminálové připojení, můžete tak provést prostřednictvím eShell pomocí příkazu set ui ui gui-start-mode none. To přepne grafické rozhraní do módu terminálu. Zde jsou nabídnuty dva režimy grafického rozhraní:

set ui ui gui-start-mode full

set ui ui gui-start-mode none

Pro zobrazení aktuálně používaného režimu použijte příkaz get ui ui gui-start-mode.


Poznámka

Pokud máte ESET Mail Security nainstalován na Citrix serveru, doporučujeme nastavit potřebné výjimky exlink pro zajištění plynulého běhu serveru.