ESET Shell

ESET Shell (zkráceně eShell) je prostředí příkazového řádku pro ESET Mail Security. Jedná se o alternativu ke grafickému uživatelskému rozhraní (GUI). eShell má všechny funkce a možnosti, které vám poskytuje GUI. eShell umožňuje konfigurovat a spravovat celý program bez použití GUI.

Kromě všech funkcí a vlastností, které jsou dostupné pomocí GUI, vám také poskytuje možnost automatizace použitím skriptů (např. konfigurace, úprava konfigurace nebo spuštění kontroly počítače). Rovněž eShell může být velmi užitečný pro administrátory, kteří dávají přednost příkazového řádku před GUI.


Poznámka:

Pro dostupnost všech funkcí doporučujeme eShell spouštět jako administrátor. To samé platí pro případ, kdy budete příkazy spouštět z příkazového řádku Windows (cmd) – spusťte jej jako administrátor. V opačném případě nebudete schopni spouštět všechny příkazy.

eShell můžete používat ve dvou režimech:

1.Interaktivní režim – ten je užitečný v případě, kdy chcete používat eShell (nikoli pro jednorázové spuštění příkazu), například pro nastavovaní konfigurace, prohlížení protokolů atp. Interaktivní režim můžete používat pokud neznáte všechny příkazy. Interaktivní režim vám ulehčí orientaci v eShell. Rovněž vám zobrazí příkazy, které můžete používat v rámci daného kontextu.

2.Spuštění jednotlivého příkazu/dávkový režim – můžete jej používat, pokud potřebujete spustit příkaz bez přechodu do interaktivního režimu eShell. Stačí z příkazového řádku Windows napsat eshell s potřebnými parametry.


Příklad:

eshell get status or eshell set antivirus status disabled

Pro spuštění příkazu (například těch uvedených výše) v dávkovém nebo skriptovacím režimu je nutné provést prvotní nastavení. V opačném případě se z bezpečnostních důvodů zobrazí zpráva Přístup odepřen.


Poznámka:

Pro spuštění eShell příkazů z příkazového řádku Windows nebo vytvoření dávkových souborů musíte nejprve aktivovat tuto funkci pomocí příkazu set general access batch v interaktivním režimu. Pro další informace týkající se dávkových příkazů klikněte sem.

Pro spuštění eShell v interaktivním režimu můžete použít jeden z následujících postupů:

1.Klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Mail Security > ESET shell

2.V příkazovém řádku zadejte eshell a stiskněte klávesu Enter.


DŮLEŽITÉ:

Pokud se vám zobrazí chyba 'eshell' is not recognized as an internal or external command, po nainstalování ESET Mail Security se ještě nezaregistrovaly nové záznamy do proměnného prostředí. V takovém případě znovu otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz eShell. V případě přetrvávajících potíží nebo na core instalaci ESET Mail Security spusťte eShell pomocí absolutní cesty. Příklad: "%PROGRAMFILES%\ESET\ESET Mail Security\eShell.exe" (uvozovky v příkazu ponechte, jinak nebude funkční).

Při prvním spuštění eShell v interaktivním režimu se zobrazí obrazovka prvotního spuštění.


Poznámka:

Pro zobrazení prvotní obrazovky v budoucnu, zadejte příkaz guide. Ta zobrazuje základní přehled příkazů, pomocí kterých můžete eShell používat společně se syntaxí, prefixem, cestou příkazu, aliasy atp. Obrazovka prvotního spuštění je v podstatě rychlý průvodce eShell.

Při každém dalším spuštění eShell se zobrazí následující obrazovka:

page_tools_eshell


Poznámka:

Příkazy nerozlišují velikost písmen. Používat můžete velká i malá a příkaz se provede.

Přizpůsobení eShell

Vzhled eShell si můžete přizpůsobit v kontextu ui eshell. Nastavit si můžete aliasy, barvy, jazyk, politiku pro spouštění skriptů a zobrazit můžete také skryté příkazy.