Tichá / bezobslužná instalace

Produkt automaticky nainstalujete z příkazového řádku, bez zobrazení průvodce instalací, příkazem v následujícím formátu: msiexec /i <packagename> /qn /l*xv msi.log


Poznámka

Na Windows Server 2008 SP2 a Windows Server 2008 R2 SP1 se standardně neinstaluje součást Síťová ochrana.

Pro ověření úspěšné instalace, případně zjištění problémů souvisejících s instalací si otevřete Prohlížeč událostí a v Protokolu aplikací hledejte Zdroj: MsiInstaller.


Příklad

Úplná instalace produktu na 64-bitový systém:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,SysInspector,SysRescue,Rmm,eula

Po dokončení instalace se spustí grafické rozhraní produktu a v oznamovací oblasti se zobrazí ikona TRAY_ICON.


Příklad

Instalace produktu v požadovaném jazyce (čeština):

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,^
SysInspector,SysRescue,Rmm,eula PRODUCT_LANG=1029 PRODUCT_LANG_CODE=cs-cz

Více informací o jazykových kódech naleznete v kapitole instalace z příkazového řádku


DŮLEŽITÉ

V parametru REINSTALL definujte všechny ostatní funkce, které jste nepoužili v parametrech ADDLOCAL a REMOVE. V příkazovém řádku je nezbytné definovat seznam všech funkcí v parametrech REINSTALL, ADDLOCAL a REMOVE. Při vynechání parametru REINSTALL se nemusí podařit přidání/odebrání komponent.
Úplný seznam všech funkcí naleznete v kapitole instalace z příkazového řádku


Příklad

Produkt ze 64-bitového systému kompletně odeberete následujícím příkazem:

msiexec /x emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log


Poznámka

Server se po odinstalování produktu automaticky restartuje.