Společná karanténa zpráv a karanténa MS Exchange

Pokud se rozhodnete nepoužívat Lokální karanténu, můžete použít Společnou karanténu zpráv nebo karanténu MS Exchange. V obou případech je nutné vytvořit další uživatelskou schránku (například hlavni_karantena@moje_firma.cz), která bude používána pro karanténování došlých zpráv. Tohoto uživatele a poštovní schránku bude používat Správce karantény zpráv, a proto je nutné tento uživatelský účet zadat v nastavení správce karantény zpráv.


Poznámka

Společná karanténa zpráv a karanténa MS Exchange má oproti lokální karanténě výhodu v tom, že tento typ karantény můžete spravovat z jednoho místa, bez ohledu na to, kolik serverů máte v roli Hub Transport. Na druhou stranu jsou v tomto případě karanténované zprávy a SPAM ukládány do databáze MS Exchange. Zprávy uložené v karanténě může spravovat kdokoli s oprávněním pro přístup k dané poštovní schránce.

Společná karanténa zpráv i karanténa MS Exchange používá samostatnou poštovní schránku pro ukládání zpráv, ale liší se ve způsobu jejich doručení do této schránky. Níže uvádíme rozdíly:

Společná karanténa zpráv

Při použití společné karantény zpráv ESET Mail Security vytvoří samostatnou obálku zprávy společně s dodatečnými informaci, kdy původní zprávu připojí jako přílohu a doručí ji do definované schránky.

Po vybrání této možnosti bude nutné zadat adresu karantény (například hlavni_karantena@moje_firma.cz).


DŮLEŽITÉ

Nedoporučujeme používat uživatelský účet Administrator jako poštovní schránky pro karanténu.

Karanténa MS Exchange

Při použití karantény MS Exchange je za doručení zpráv do schránky zodpovědný Exchange Server. Schránka musí být nastavena jako Karanténa v organizační struktuře Active Directory (provést to můžete například níže uvedeným PowerShell příkazem).


Poznámka

Standardně není interní karanténa Microsoft Exchange aktivována. Pro její aktivaci otevřete Exchange Management Shell a zadejte následující příkaz, ve kterém Name@domain.com nahraďte požadovanou adresou schránky:

Set-ContentFilterConfig -QuarantineMailbox name@domain.com

ESET Mail Security použije systém karantény Microsoft Exchange (toto platí na Microsoft Exchange Server 2007 a novějších). V tomto případě bude využit vnitřní mechanismus Exchange k uložení potenciálně škodlivých a nevyžádaných zpráv.