Stavy ochrany

V hlavním okně programu ESET Mail Security se na záložce Přehled zobrazují detailní informace o operačním systému a jeho ochraně. Za normálních okolností je ikona stavu ochrany zelená (MONITOR_GREEN). Stav ochrany se však v závislosti na okolnostech může změnit na oranžovou (MONITOR_ORANGE) nebo dokonce červenou (MONITOR_RED). Společně se změnou stavu ochrany se zobrazí chybová zpráva. Níže uvádíme nejčastější z nich:

Chybová zpráva

Detailní informace

Antivirová ochrana poštovního serveru je vypnutá

Znovu zapnout ji můžete na záložce Přehled kliknutím na možnost Zapnout antivirovou ochranu, případně na záložce Nastavení.

Integrace do poštovního serveru je vypnutá

Integrace byla deaktivována uživatelem. Pro obnovení ochrany transportu zpráv klikněte na možnost Změnit možnosti integrace.

Antispamové jádro má omezené spojení s cloudem exlink

Toto hlášení poukazuje na problémy se síťovou konektivitou. Zkontrolujte připojení k internetu a ověřte, zda máte povoleny všechny potřebné porty.

Potenciálně nechtěné aplikace (PUA) jsou programy, které obsahují adware, instalují do systému toolbary nebo mají záměr, který není na první pohled znám. Existují však situace, kdy mohou benefity potenciálně nechtěné aplikace převážit potenciální riziko.

Produkt není aktivován nebo Platnost licence vypršela

V tomto případě je ikona stavu ochrany červená. Produkt se není schopen po vypršení licence aktualizovat. Postupujte podle kroků na obrazovce pro prodloužení licence nebo aktivaci produktu novou licencí.

ESET LiveGrid® je vypnutý

Informace, že máte v rozšířeném nastavení vypnutou technologii ESET LiveGrid®.

Rezidentní ochrana souborového systému je dočasně vypnutá

Znovu zapnout ji můžete na záložce Přehled kliknutím na možnost Zapnout rezidentní ochranu, případně na záložce Nastavení.

Operační systém není aktuální

Informace, že jsou dostupné aktualizace operačního systému. Po kliknutí se zobrazí seznam aktualizací, které je možné stáhnout a nainstalovat.

Ochrana proti síťovým útokům (IDS) je pozastavena

Pro její zapnutí klikněte na možnost Zapnout ochranu proti síťovým útokům (IDS)

Ochrana proti zapojení do botnetu je pozastavena

Pro její zapnutí klikněte na možnost Zapnout ochranu proti zapojení do botnetu

Ochrana přístupu na web je dočasně vypnutá

Znovu zapnout ji můžete na záložce Přehled kliknutím na možnost Zapnout ochrana přístupu na web, případně na záložce Nastavení.

Anti-Phishingová ochrana není funkční

Tato funkce neběží, protože vyžaduje další moduly programu, které však nejsou aktivní.

Dočasná změna nastavení je aktivní

V tomto režimu je možné dočasně konfigurovat nastavení, které je jinak striktně vynucené politikou exlink. V takovém případě, v závislosti na nastavení definované v politice, nemusí být odkaz aktivaci funkce/vyřešení problému funkční (bude zašedlý).

V případě, že není možné problém vyřešit, klikněte v hlavním okně programu na záložku Nápověda a podpora a zobrazte nápovědu nebo přejděte do ESET Databáze znalostí exlink. Pokud i přesto budete potřebovat pomoc, můžete odeslat dotaz na technickou podporu exlink. Specialisté technické podpory ESET vám odpoví v co nejkratším možném čase a pomohou vám s řešením problému.