Aktualizace prostřednictvím ESET clusteru

Prostřednictvím ESET Clusteru můžete aktualizovat ESET Mail Security nainstalovaný na jednotlivých uzlech clusteru. Tento způsob představuje alternativu k aktualizaci produktu prostřednictvím ESMC. Při aktualizaci prostřednictvím průvodce ESET clusterem zůstane cluster funkční, jednotlivé uzly clusteru si stále budou vyměňovat data a synchronizovat nastavení produktu.

Pro aktualizaci postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Přihlaste se na jeden ze serverů, na kterém běží ESET Mail Security a je členem ESET Clusteru. Stáhněte si instalační balíček nové verze produktu z webových stránek společnosti ESET a spusťte instalaci ručně. V průběhu instalace nové verze dojde k zachování stávající konfigurace programu.

2.Otevřete průvodce ESET Clusterem a přidejte servery, na kterých chcete ESET Mail Security aktualizovat na novou verzi. V této fázi můžete také přidat servery, na kterých dosud není ESET Mail Security nainstalován. Další možnosti (název clusteru a způsob instalace) ponechte beze změny a ujistěte se, že je vybrána možnost Odeslat licenci na uzly s neaktivovaným produktem.

3.V dalším kroku se provede kontrola uzlu a zobrazí se její výsledek. Na uzlech se starší verzí ESET Mail Security se provede aktualizace, na uzly kde produkt zatím není, se nainstaluje.

cluster_older_version

4.Na závěr se zobrazí informace o vytvoření clusteru a instalaci/aktualizaci produktu.

cluster_install_log_perfect

Pokud vaše síť nepracuje správně, případně máte chybně nastaveny DNS záznamy, může se po provedení aktualizace zobrazit chyba: Nepodařilo se získat aktivační token ze serveru. V takovém případě spusťte znovu průvodce vytvořením ESET Clusteru. Prostřednictvím něj zničíte stávající cluster a vytvoříte nový bez nutnosti provádět opravnou instalaci produktu. Následně by se měl produkt úspěšně aktivovat. Pokud potíže přetrvávají, zkontrolujte nastavení sítě.

cluster_failed_token