Aktualizace prostřednictvím ESET Security Management Center

Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete aktualizovat ESET Mail Security hromadně na serverech ve své síti. Níže uvedeným postupem provedete bezpečně aktualizaci na novou verzi se zachováním konfigurace produktu na všech serverech.

Vzdálená aktualizace se skládá z těchto kroků:

Nejprve ručně aktualizujte jeden server. Stáhněte si z webových stránek společnosti ESET nejnovější verzi a nainstalujte ji přes stávající. V průběhu instalace nové verze dojde k zachování stávající konfigurace programu. Tento krok provádíte lokálně na serveru, kde je ESET Mail Security nainstalován.

Vyžádejte si konfiguraci z nové verze ESET Mail Security a převeďte ji do politiky. Tuto politiku následně aplikujete na všechny aktualizované servery. Tento a následující kroky provedete již z ESMC konzole.

Na ostatních serverech odinstalujte ESET Mail Security prostřednictvím klientské úlohy na odinstalaci aplikace.

Prostřednictvím klientské úlohy na instalaci aplikaci nainstalujte nejnovější verzi ESET Mail Security na ostatní servery.

Aktualizovaným serverům přiřaďte politiku, kterou jste vytvořili z aktualizovaného produktu.

 

Krok za krokem:

1.Přihlaste se na jeden ze serverů a ručně aktualizuje ESET Mail Security. V průběhu aktualizace bude zachována stávající konfigurace programu.

2.Přihlaste se do ESET Security Management Center Web Console a najděte aktualizovaný server. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

era_show_details

3.V zobrazeném okně přejděte na záložku Konfigurace exlink a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci. Do dvou intervalů replikace (připojení agenta k serveru) uvidíte konfigurace všech ESET produktů nainstalovaných na serveru. V seznamu konfigurací klikněte na položku Bezpečnostní produkt a z kontextového menu vyberte možnost Otevřít konfiguraci.

era_open_configuration

4.V zobrazeném okně klikněte na tlačítko Převést do politiky. Zadejte její název a klikněte na tlačítko Dokončit.

era_convert_policy

5.V hlavním menu přejděte do sekce Klientské úlohy a klikněte na tlačítko Nová. Úlohu pojmenujte a jako typ vyberte Odinstalace aplikace exlink. V seznamu aplikací vyberte ESET Mail Security. Po odinstalování aplikace doporučujeme restartovat server. Můžete to provést automaticky tím, že zaškrtnete možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Dále vyberte cíle, ze kterých chcete produkt odinstalovat.

6.Ujistěte se, že se ESET Mail Security skutečně odinstaloval.

7.V hlavním menu přejděte do sekce Klientské úlohy a klikněte na tlačítko Nová. Úlohu pojmenujte a jako typ vyberte Instalace aplikace exlink. Z repozitáře vyberte nejnovější verzi ESET Mail Security a jako cíl definujte servery, na které chcete novou verzi nainstalovat.

8.Vytvořenou politiku z kroku 4 přiřaďte serverům, na které jste nainstalovali nejnovější verzi ESET Mail Security.