Aktualizace na novou verzi

Nové verze produktů opravují známé chyby a přidávají nové funkce, které není možné distribuovat v rámci automatické aktualizace programových modulů.

Dostupné možnosti:

Odinstalace / Čistá instalace – způsob, kdy nejprve odinstalujete stávající verzi, a poté provedete novou instalaci. Stáhněte si z webových stránek společnosti ESET nejnovější verzi produktu. Pokud chcete zachovat nastavení produktu, exportujte si jej z existující instalace. Odinstalujte produkt a restartujte server. Proveďte čistou instalaci prostřednictvím staženého balíčku. Naimportujte nastavení do nové instalace. Tento scénář doporučujeme v prostředí, kdy máte jeden server.

In-place – způsob, kdy nainstalujete novou verzi přes již existující instalaci.


DŮLEŽITÉ

Před zahájením aktualizace se ujistěte, že máte nainstalovány všechny aktualizace operačního systému (nejsou k dispozici žádné k instalaci) a není vyžadován restart (ať již důvodu aktualizací OS, instalace jiné aplikace, atp.). Pokud provedete in-place upgrade navzdory čekajícím aktualizacím Windows nebo vyžadovanému restartu serveru, nemusí dojít ke korektnímu odebrání existující instalace ESET Mail Security. Se stejnými potížemi se můžete setkat také při pokusu o manuální odebrání staré verze ESET Mail Security.


Poznámka

Po provedení aktualizace ESET Mail Security bude vyžadován restart serveru.

Vzdáleně – ve velkých sítích spravovaných prostřednictvím ESET Security Management Center. Jedná se o čistý upgrade, pouze je spouštěn vzdáleně. Tento postup je vhodný v případě, kdy provozujete ESET Mail Security na více serverech.

Prostřednictvím průvodce konfigurací ESET Clusteru – aktualizaci na novou verzi můžete provést také prostřednictvím ESET clusteru. Jedná se o in-place upgrade, ale provádí jej ESET Cluster. Po dokončení aktualizace můžete dále využívat ESET Cluster se všemi jeho výhodami.


DŮLEŽITÉ

Z technických důvodů není možné při aktualizaci z verze 4.x přenést veškerá nastavení, především pravidla. Je to z důvodu, že v novějších verzích ESET Mail Security byl systém pravidel zcela přepracován, a nejsou zpětně kompatibilní. Po nainstalování nové verze bude nutné pravidla nastavit znovu. Správce pravidel v nové verzi produktu vám umožňuje vytvářet mnohem konkrétnější přesnější pravidla. Před zahájením aktualizace z verze 4.x doporučujeme poznamenat si vytvořená pravidla.

Při aktualizaci ESET Mail Security se přenese:

Obecné nastavení produktu

Nastavení antispamové ochrany:

Všechna nastavení shodná s předchozí verzí. Nové položky v nastavení budou nastaveny na výchozí hodnoty.

Seznamy důvěryhodných a blokovaných odesílatelů.


Poznámka

Po dokončení aktualizace produktu ESET Mail Security doporučujeme projít veškerá nastavení a zkontrolovat, zda odpovídá vašim představám.