Ukládání souborů

V této části můžete upravit nastavení pro ukládání souborů lokální karantény zpráv.

Odstranit staré soubory po (dnech)

Pomocí této možnosti zvýšíte volné místo na disku. Komprimovány budou všechny soubory a nelze kompresi pro některé vypnout.

Odstranit smazané soubory po (dnech)

Po uplynutí stanového počtu dní budou zprávy odstraněny z dialogového okna karantény zpráv. Přesto stále soubory zůstávají fyzicky na pevném disku do doby, než uplyne počet dní stanovený v poli Odstranit smazané soubory po (dnech). Dokud soubory nebudou odstraněny fyzicky z pevného disku můžete je kdykoli obnovit prostřednictvím eShell.

Odstranit smazané soubory po (dnech)

Po uplynutí stanoveného počtu dní budou zprávy fyzicky odstraněny z pevného disku. Zprávy již nebude možné obnovit, pokud nemáte jejich zálohu.