Volitelná kontrola databáze poštovních schránek

Protože kontrola celé databáze by mohla ve větších prostředích nadměrně zatížit server, můžete si prostřednictvím volitelné kontroly vybrat konkrétní databáze a poštovní schránky, stejně tak určit časové období pro kontrolu a minimalizovat tak dopad kontroly na systémové prostředky.


DŮLEŽITÉ

Chybně nadefinovaná pravidla volitelné kontroly databáze poštovních schránek mohou způsobit nevratné změny v databázi poštovních schránek. Před spuštěním volitelné kontroly se ujistěte, že máte aktuální zálohu databáze. Dále doporučujeme ověřit, zda pravidlo splní vaše očekávání. Pro ověření nastavte prozatím v pravidle jako akci možnost Zapsat do protokolu. V tomto případě nedojde ke změnám v databázi a uvidíte, kdy, a kolikrát se uplatní. Po ověření korektního výsledku můžete přidat destruktivní akci, například na odstranění příloh.

Ve veřejných složkách a uživatelských schránkách jsou kontrolovány následující objekty:

Zprávy

Příspěvky

Položky kalendáře (schůzky/události)

Úlohy

Kontakty

Deník

Pomocí rozbalovacího menu vyberte časové období, za které chcete zprávy zkontrolovat (například zprávy změněné v posledních 7 dnech). V případě potřeby můžete nechat zkontrolovat kompletní obsah databáze, tedy všechny zprávy.

Dále se rozhodněte, zda chcete Kontrolovat těla zpráv. Pro výběr veřejných složek ke kontrole klikněte na tlačítko Změnit.

on_demand_db_scan

Následně vyberte databáze serveru a poštovní schránky, které chcete kontrolovat. Pro rychlý výběr databáze a poštovních schránek můžete použít Filtr. Ten oceníte zejména v případě velkého množství schránek.

on_demand_db_scan02

Pro uložení cílů a parametrů kontroly klikněte na tlačítko Uložit. Klikněte na tlačítko Kontrolovat. Pokud jste zatím nedefinovali účet pro kontrolu databáze, zobrazí se dialogové okno s výzvou na zadání přihlašovacích údajů. Následně se spustí volitelná kontrola databáze.


Poznámka

Na Microsoft Exchange Server 2007 a 2010 si můžete vybrat mezi ochranou databáze poštovních schránek a volitelnou kontrolou databáze poštovních schránek. Mějte na paměti, že vždy může být aktivní pouze jedna z uvedených ochran. Pokud se rozhodnete použít volitelnou kontrolu databáze poštovních schránek, bude nutné odintegrovat ochranu databáze poštovních schránek v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Server. V opačném případně nebude volitelná kontrola databáze poštovních schránek dostupná.