Aktivace produktu

Po dokončení instalace budete vyzváni k aktivaci produktu.

product_activation

K dispozici jsou následující možnosti aktivace:

Licenční klíč

Unikátní řetězec znaků ve formátu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, který slouží pro identifikaci vlastníka licence a její aktivaci.

ESET Business Account

Tuto možnost použijte, pokud máte založen účet na portále ESET Business Account (EBA) exlink a přidali jste do něj licenci na ESET Mail Security. Zadat můžete také přihlašovací údaje Bezpečnostního administrátora z portálu ESET License Administrator exlink.

Offline licenční soubor

Automaticky generovaný soubor obsahující informace o licenci. Offline licenční soubor si můžete vygenerovat na licenčním portále použít jej pro aktivaci stanic, které nejsou připojeny k internetu a není možné je aktivovat jiným způsobem.

Možnost Aktivovat později použijte v případě, že je počítač připojen k internetu a vzdáleně spravován prostřednictvím ESET Security Management Center. Tuto možnost můžete použít také v případě, kdy chcete klienta aktivovat později jiným způsobem.

Kdykoli můžete licenci v produktu změnit. Pro přeaktivaci produktu jinou licencí přejděte v hlavním okně programu na záložku Nápověda a podpora a klikněte na tlačítko Změnit licenci. Na této obrazovce zároveň naleznete veřejné ID licence, které se používá pro identifikaci uživatele při komunikaci s technickou podporou společnosti ESET. Informaci o názvu počítače, tak jak jej vidí licenční portál, si zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu produktu TRAY_ICON v oznamovací oblasti a vybráním možnosti O programu.

Po úspěšné aktivaci se otevře hlavní okno produktu a na záložce Přehled se zobrazí aktuální stav. V některých případech může být vyžadována interakce z vaší strany, například zapojení do systému ESET LiveGrid®.

V hlavním okně programu se dále zobrazují oznámení z jednotlivých součástí produktu, například informace o dostupnosti aktualizací operačního systému Windows nebo zastaralých detekčních modulů. Po vyřešení všech oznámení se stav ochrany změní na zelenou a zobrazí se informace Maximální ochrana.

Pro aktivaci ESET Mail Security klikněte na ikonu TRAY_ICON v oznamovací oblasti a vyberte možnost Aktivovat produkt. Produkt můžete aktivovat také v hlavním okně po kliknutí na záložku Nápověda a podpora > Aktivovat licenci nebo Stav ochrany > Aktivovat licenci.


Poznámka

Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete aktivovat produkt vzdáleně a plně automaticky.