Kontrola na pozadí

Tato úloha zajišťuje kontrolu databáze prostřednictvím VSAPI. Protože kontrolu spouští samotný Exchange Server, záleží na rozhodnutí Exchange Serveru, zda v určený čas kontrolu spustí.

Spuštění této úlohy doporučujeme naplánovat na dobu, kdy není Exchange Server vytížen – například na noc. Je to z důvodu, že kontrola databáze na pozadí může spotřebovávat velké množství systémových prostředků. Zároveň by časový plán neměl kolidovat s dalšími pravidelnými akcemi naplánovanými na Exchange Serveru – například zálohováním.


Poznámka

Tento typ ochrany je dostupný na Microsoft Exchange Server 2010 a 2007 v roli mailbox Server (Microsoft Exchange 2010 a 2007).

Limit (v hodinách)

Pomocí této možnosti nastavte maximální možnou dobu kontroly, kterou může Exchange Server trávit kontrolou databáze.