Vytvoření naplánované úlohy

Pro vytvoření nové úlohy v Plánovači přejděte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Plánovač.

1.Klikněte na tlačítko Přidat.

2.Zadejte název úlohy a definujte její parametry.

3.Z rozbalovacího menu vyberte typ úlohy.

scheduler_add_task


Poznámka:

Pokud si úlohu zatím chcete jen připravit, pomocí přepínače Zapnuto úlohu deaktivujte. Kdykoli ji můžete aktivovat později v Plánovači.

4.Provedení úlohy – v tomto dialogovém okně se rozhodněte, kdy (jak často) chcete úlohu spoustit. V závislosti na v výběru budete v dalším kroku vyzváni k zadání konkrétního data a času, intervalu opakování nebo výběru události.

scheduler_add_task_timing

5.Neprovedení úlohy – pokud se úlohu nepodaří spustit v definovaném čase, můžete se rozhodnout, zda ji chcete i přesto spustit.

scheduler_add_task_skipped

6.Spuštění aplikace – pokud jste jako typ úlohy vybrali spuštění aplikace, v této části vyberte spustitelný soubor.

7.Pokud potřebujete provést změny v konfiguraci úlohy, můžete se kdykoli vrátit pomocí tlačítka Zpět.

8.Úlohu vytvoříte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Vytvořená úloha se zobrazí v seznamu naplánovaných úloh.