Při události

Pokud plánujete provedení úlohy při události, můžete definovat  minimální interval mezi dvěma provedeními úlohy.

Úloha bude provedena při jedné z následujících událostí:

Každé spuštění počítače

Prvním spuštění počítače za den

Vytočení připojení k internetu/VPN

Úspěšná aktualizace modulů

Úspěšná aktualizace produktu

Přihlášení uživatele – úloha se provede při přihlášení uživatele do systému. Pokud se přihlašujete na počítač vícekrát za den, nastavením intervalu provedení na 24 hodin se tato úloha spustí pouze při prvním přihlášení a poté až následující den.

Detekce hrozby