Cíle kontroly

Pokud nechcete kontrolovat celý disk, ale pouze specifickou oblast, při definování Volitelné kontroly využijte některé z předdefinovaných cílů v rozbalovacím menu Cíle kontroly, případně si vyberte vlastní cíle ze stromové struktury.

Cíle definované v profilu kontroly jsou platné pro:

Volitelnou kontrolu

Hyper-V kontrola

Chcete-li rychle přejít na cíl kontroly nebo přidat nový cílový soubor nebo složku, zadejte jej do prázdného pole pod seznamem složek. To je možné pouze tehdy, pokud nejsou ve stromové struktuře vybrány žádné cíle a nabídka Cíle kontroly je nastavena na Bez výběru.

scan_target

Při definování kontroly můžete v rozbalovacím menu Cíle kontroly vybrat následující cíle:

Podle nastavení profilu

Vybere cíle definované v profilu kontroly.

Výměnná média

Vybere disky, USB flash disky, CD/DVD.

Lokální disky

Vybere všechny pevné disky v systému.

Síťové disky

Vybere všechny namapované síťové disky.

Sdílené složky

Vybere všechny sdílené složky na lokálním serveru.

Bez výběru

Vymaže výběr. Vymazání můžete provést pomocí vlastního výběru.

Profil můžete vybrat z rozbalovací nabídky Profil kontroly, která se použije pro kontrolu vybraných cílů. Výchozím profilem je Smart kontrola. Dále jsou dostupné dva předdefinované profily pojmenované Hloubková kontrola počítače a Kontrola počítače z kontextového menu. Profily kontroly používají různé parametry skenovacího jádra ThreatSense.

Kontextové okno Vlastní kontrola:

scan_custom

Kontrolovat bez léčení

V případě, že máte zájem pouze o kontrolu souborů bez jejich následného léčení, vyberte možnost Kontrolovat bez léčení. Tuto možnost využijte, pokud chcete získat pouze přehled o aktuálním stavu bezpečnosti počítače – zda je infikován, a jakými objekty. Kliknutím na Nastavit můžete následně na záložce Parametry skenovacího jádra ThreatSense pomocí rozbalovacího menu Léčení nastavit tři úrovně léčení kontrolovaných souborů. Informace o provedené kontrole se uloží do protokolu.

Ignorovat výjimky

Po vybrání této možnosti nebudou brány v potaz výjimky a dané soubory se zkontrolují.

Kontrolovat

Kliknutím spustíte kontrolu počítače s definovanými parametry.

Kontrolovat jako administrátor

Pomocí této možnosti spustíte kontrolu pod účtem Administrátora. Tuto funkci použijte v případě, že aktuálně přihlášený uživatel nemá dostatečná práva pro kontrolu souborů. Mějte na paměti, že tlačítko není dostupné, pokud uživatel nemůže provádět UAC operace jako administrátor.