Byla nalezena infiltrace

Infiltrace se mohou do počítače dostat z různých zdrojů: z webových stránek, ze sdílených složek, prostřednictvím e-mailu, z výměnných médií (USB klíče, externí disky, CD a DVD, diskety a jiné).

Standardní chování

ESET Mail Security dokáže zachytit infiltrace pomocí následujících modulů:

Rezidentní ochrana souborového systému

Ochrany přístupu na web

Ochrana poštovních klientů

Volitelná kontrola počítače

Každý z těchto modulů používá standardní úroveň léčení. Program se pokusí soubor vyléčit a přesunout do Karantény, nebo přeruší spojení. Oznámení se zobrazují v pravé dolní části obrazovky. Pro více informací o jednotlivých úrovních léčení a jejich chování se podívejte do kapitoly Léčení.

Léčení a mazání

Pokud rezidentní ochrana nemá předdefinovanou akci pro daný typ souboru zobrazí se dialogové okno s výběrem akce. Obvykle jsou k dispozici možnosti Léčit, Vymazat a Žádná akce. Výběr možnosti Žádná akce nedoporučujeme, protože v tomto případě zůstane infekce nevyléčena. Výjimkou z tohoto pravidla může být situace, kdy jste si jisti, že soubor je neškodný a byl detekován omylem.

Léčení souboru je možné provést, pokud do zdravého souboru byla zavedena část, která obsahuje škodlivý kód. V tomto případě se nejprve program pokusí infikovaný soubor vyléčit, aby se tím obnovil do původního stavu. Pokud soubor sestává výhradně ze škodlivého kódu, bude vymazán.

Pokud je soubor uzamčen nebo používán systémovým procesem, bude obvykle odstraněn až po svém uvolnění, typicky po restartu počítače.

Více hrozeb

Pokud infikované soubory nebyly vymazány během kontroly počítače (nebo je Úroveň léčení nastavena na Neléčit), zobrazí se dialogové okno s výběrem akce. Vyberte akci, kterou chcete provést jednotlivě nebo hromadně pro všechny nalezené hrozby a akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Mazání souborů v archivech

Pokud je zjištěna infiltrace uvnitř archivu, bude archiv při standardní úrovni léčení odstraněn pouze v případě, že obsahuje pouze infikovaný soubor. Jinými slovy, archiv nebude vymazán, pokud kromě infiltrace obsahuje také nezávadné soubory. Opatrnost je potřeba dodržovat při nastavení přísné úrovně léčení, kdy v tomto případě bude archiv vymazán, bez ohledu na to, zda jeho obsah tvoří také zdravé soubory.